Category: CUỘC SỐNG

“Hà Nội yêu quý ơi, lúc này điều cần nhất là bình tĩnh, Corona chắc chắn không thể đánh bại chúng ta được đâu”

(Tổ Quốc) – “Hà Nội ơi, vừa rồi chúng ta đã chống dịch rất tốt. Hãy tiếp tục làm như thế và hơn thế. Corona chắc chắn không thể đánh bại chúng ta được đâu” – Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen […]

Back To Top